Componența delegației GRUI

 

 

1. Dl senator Robert-Marius Cazanciuc                              

- membru al GRUI                                                                             

 

- membru al Comisiei juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Senat

 

 

2. Dl senator Radu-Cosmin Preda                                            

- membru al GRUI

 

- membru al membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, Senat

 

3. Dl senator Antal István-Loránt

- membru al GRUI

-  vicepreședinte al Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senat

 

- membru al Comisiei economică, industrii și servicii, Senat

4. Dna deputat Gabriela-Maria Podașcă

- membră a GRUI

 

-   vicepreședintă a Comisiei pentru politică externă, Camera Deputaților

 

 

5. Dl deputat Mihai-Cătălin Botez

- membru al GRUI

 

-   membru al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, Camera Deputaților