Componența delegației GRUI

 

 

1. Dl deputat Dumitru Oprea                                

- membru al Biroului Executiv al GRUI                                                                             

 

- vicepreședinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială, Camera Deputaților

 

 

2. Dl senator Derzsi Ákos

- membru al Biroului executiv al GRUI

 

- președintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, Senat

- membru al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, Senat

 

3. Dl deputat Gheorghe-Dănuț Bogdan

- membru al Comitetului Director al GRUI

 

- secretar al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, Camera Deputaților