Componența delegației GRUI

 

 

1. Dl senator Derzi Ákos                                

- membru al Biroului Executiv al Comitetului Director al GRUI

- secretar al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, Senat

- membru al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, Senat

2. Dna deputat Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher

- membră a GRUI

 

- membră a Comisiei juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților