Seminarul regional al UIP cu tema Cooperarea parlamentară pentru dezvoltarea durabilă: combaterea sărăciei și promovarea serviciilor de sănătate

 

 

1. Dl deputat Nicolae-Miroslav Petrețchi

- membru al Comitetului Director al GRUI                                                                             

 

- secretar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Camera Deputaților

 

 

2. Dl senator Adrian Wiener

- membru al GRUI

 

- președintele Comisiei pentru egalitate de șanse, Senat

- membru al Comisiei pentru sănătate publică, Senat