Componența delegației GRUI la Seminarul regional al UIP cu tema Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

 

 

 

1. Dl senator Mario-Ovidiu Oprea

- membru al Comisiei pentru constituționalitate, Senat

- membru al Comisiei pentru regulament, Senat

- membru al Comitetului Director al GRUI

2. Dl deputat Valentin Gabriel Boboc

- vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, Camera Deputaților

 

- membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, Camera Deputaților

 

- membru al Comitetului Director al GRUI