Componența delegației GRUI la Conferința parlamentară privind OMC

 

 

 

1. Dl deputat deputat Nicolae-Miroslav Petrețchi

- secretar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Camera Deputaților

 

- membru al Comitetului Director al GRUI

 

 

2. Dl deputat Alexandru Rotaru

- membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, Camera Deputaților

- membru al GRUI