Componența delegației GRUI la Reuniunea parlamentară a UIP din marja celei de-a 63-a Sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor și evenimentele asociate 

 

 

1.   Dna deputat Alina Teiș

-  membră a GRUI

- membră a Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Camera Deputaților

-  membră a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Camera Deputaților

2.   Dna deputat Raluca Turcan

- membră a GRUI

-  membră a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Camera Deputaților

 

3. Dna deputat Lavinia-Corina COSMA

 

- membră a GRUI

- vicepreședintă a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru pețiții, Camera Deputaților

- membră a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Camera Deputaților