Componența delegației GRUI la cea de-a 139-a Adunare a UIP și reuniunile asociate

 

 

1.   Dl senator Mario-Ovidiu Oprea

- membru al Comitetului Director al GRUI

-  membru al Comisiei pentru constituționalitate, Senat

- membru al Comisiei pentru regulament, Senat

2. Dl deputat Octavian Petric

- membru al Comitetului Director al GRUI

-  vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii, Camera Deputaților

3. Dl deputat Mihai Alexandru Voicu

- membru al Comitetului Director al GRUI

- vicepreședinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială, Camera Deputaților

4.  Dna senator Liliana Sbîrnea

-      - membră a GRUIl

-  secretar al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Senat

-membră a Comisiei pentru cercetaea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, Senat

 

5. Dna senator Silvia-Monica Dinică

- membră a GRUI

 

- secretar al Comisiei economică, industrii și sevicii, Senat

- membră a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației, Senat

 6. Dna deputat Nicoleta-Cătălina Bozianu

- membră a GRUI

 

- membră a Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului