http://www.asgp.co/

 

 

 

Asociația Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP)   este un organism consultativ al UIP, având următoarele obiective:

 

  • realizarea unor studii de natură juridică și pe probleme de procedură parlamentară;
  • propunerea de măsuri pentru perfecționarea metodelor de lucru folosite în diferite parlamente;
  • facilitarea contactelor personale între membrii săi (secretari generali de parlamente și adunări parlamentare internaționale, înalți funcționari parlamentari);
  • stimularea colaborării între serviciile de specialitate ale diferitelor foruri legislative.

 

Activitățile ASGP, axate pe rolul și funcționarea instituției parlamentare, sunt complementare celor realizate de Uniunea Interparlamentară (UIP). ASGP colaborează cu UIP, la solicitarea acesteia, pentru studierea unor teme specifice care țin de competența sa și pentru acordarea de asistență unor parlamente naționale.

 

Membrii ASGP   sunt secretari generali și secretari generali adjuncți de parlamente și adunări parlamentare internaționale, indiferent dacă respectivele parlamente sau adunări sunt afiliate sau nu la UIP.

 

Asociația  își desfășoară activitatea potrivit unui Regulament   propriu și se administrează în mod autonom. Reuniunile ASGP au loc de două ori pe an, cu ocazia Adunărilor UIP. 

 

ASGP publică revista semestrială Informații constituționale și parlamentare  , precum și studii privind diferite aspecte ale activității și funcționării parlamentelor.

 

Organul director al Asociației este Comitetul Executiv   format din Președinte, doi vicepreședinți, opt membri, precum și din foști președinți, în calitate de membri sau membri onorifici ai Asociației.

 

Președintele ASGP este dl Philippe Schwab , secretar general al Consiliului Național al Adunării Federale a Elveției.

 

 

CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI LA ACTIVITATEA ASGP, LEGISLATURA 2012-2016