FORUMUL PARLAMENTAR EUROPEAN

PENTRU POPULAȚIE ȘI DEZVOLTARE

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Obiective

Forumul Parlamentar European pentru Populație și Dezvoltare (EPF) a fost înființat în anul 2000, având ca obiective:

-         promovarea, pe agenda parlamentară și guvernamentală, a problematicii populației și dezvoltării; 

-         identificarea unor teme de interes comun pentru parlamentari, privind populația și dezvoltarea, realizarea de studii pe aceste teme și examinarea lor din perspectivă parlamentară, în context regional și internațional, pentru identificarea direcțiilor prioritare de acțiune;

-        promovarea cooperării dintre țările europene în domeniul populației și al dezvoltării, cu sprijinul parlamentelor naționale și al adunărilor interparlamentare cu vocație europeană și internațională.

 

Principalele teme abordate de EPF sunt: sănătatea globală, HIV/SIDA; sănătatea maternă; dezvoltarea durabilă; asistența oficială pentru dezvoltare; sănătatea și drepturile sexuale și reproductive; politicile pentru tineret; egalitatea de gen și condiția femeilor și a tinerelor fete.

 

Componență

Membrii EPF sunt structuri parlamentare specializate (comisii, sub-comisii, grupuri s.a.), având denumirea generică de Grupuri Parlamentare Pluripartite (GPP), alcătuite din minimum cinci parlamentari, reprezentative din punct de vedere al spectrului politic național și, în măsura posibilului, al echilibrului de gen, și care au atribuții specifice în domeniul populației și dezvoltării.

 

Activități

EFP organizează: conferințe specializate (în colaborare cu parlamente naționale, organizații parlamentare internaționale și alte organizații internaționale); vizite de documentare în diferite țări; programe de formare destinate parlamentarilor și alte activități de asistență tehnică destinate parlamentelor. Delegații ale EPF participă la reuniunile ONU și la alte evenimente internaționale în domeniul populației și dezvoltării.

 

Parteneri

EPF colaborează îndeaproape cu Parlamentul European și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cu diferite programe și agenții din sistemul Națiunilor Unite (Fondul ONU pentru Populație, UN Women, UNAIDS, PNUD s.a.), cu diverse organizații internaționale, guvernamentale și non-guvernamentale.  

 

În plan parlamentar, EPF are relații de parteneriat cu rețelele omoloage din celelalte regiuni ale lumii, respectiv: Forumul Asiatic al Parlamentarilor pentru Populație și Dezvoltare; Grupul Parlamentar Inter-American pentru Populație și Dezvoltare; Forumul Parlamentarilor Africani și Arabi pentru Populație și Dezvoltare.

 

Publicații

EPF publică ghiduri pentru parlamentari, studii, analize și rapoarte tematice. 

 

Buletinul EPF prezintă informații despre subiecte de actualitate din sfera populației și dezvoltării și despre activitățile EPF și ale membrilor săi.

 

Conducere

Activitatea EPF este coordonată de un Consiliu în care fiecare membru are câte doi reprezentanți. Consiliul examinează și aprobă bugetul și statutul EPF, cererile de afiliere, programul de activități și alege membrii Comitetului Executiv. Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe an, de regulă în marja unei reuniuni internaționale organizată de EPF. Mandatul membrilor Consiliului este de trei ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.

 

Conducerea EPF este exercitată de un Comitet Executiv alcătuit din președinte, doi vicepreședinți și opt membri. Mandatul membrilor este de trei ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. Comitetul Executiv se întrunește cel puțin de două ori pe an. Începând din octombrie 2018, președinta Comitetului Executiv al EPF este dna. Petra de Sutter (Belgia), membră a Grupului transpartinic informal „Parlamentari pentru Agenda 2030” din cadrul Senatului belgian.

 

Secretariat

Administrarea curentă a Forumul este asigurată de un Secretariat permanent cu sediul la Bruxelles, coordonat de dl. Neil Datta, Secretarul EPF

                              

SENATUL ROMÂNIEI ȘI EPF

 

Senatul României s-a afiliat la EPF la reuniunea de Consiliu din 19 octombrie 2008, de la Bruxelles, prin Subcomisia pentru Populație și Dezvoltare, care a funcționat, în 2007 și 2008, ca structură specializată a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. În următoarele trei legislaturi, Subcomisia pentru Populație și Dezvoltare a fost reconstituită în cadrul Comisiei pentru sănătate publică a Senatului.

 

În cadrul Reuniunii Consiliului EPF de la Ottawa (24 octombrie 2018), domnul senator Florian-Dorel Bodog, președintele Subcomisiei pentru Populație și Dezvoltare, a fost ales în funcția de membru al Comitetului Executiv al EPF, pentru un mandat de trei ani (comunicat de presă).

 

          

LINK-URI UTILE

 

Fondul ONU pentru Populație

www.unfpa.org

 

Forumul Asiatic al Parlamentarilor pentru Populație și Dezvoltare

www.afppd.org

 

Grupul Parlamentar Inter-American pentru Populație și Dezvoltare         

www.iapg-gpi.org

 

Federația Internațională pentru Planificare Familială                           

www.ippfen.org