Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale

Număr de înregistrare Senat: L120/2019
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX684/2018
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Dogariu Eugen - senator PSD; Nicolae Şerban - senator PSD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1145/04.12.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 104/17.05.2019
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
08-02-2019 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b25 (adresa nr.plx684/2018/06/02/2019)
12-02-2019 trimis pentru punct de vedere la Guvern
25-02-2019 cu nr.L120 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
25-02-2019 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 19/03/2019)
25-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 12/03/2019)
25-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/03/2019)
06-03-2019 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 85-FAVORABIL
13-03-2019 Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 106-FAVORABIL
13-03-2019 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 37-FAVORABIL cu amendamente
25-03-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
25-03-2019 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 01/04/2019)
03-04-2019 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 328/03.04.2019 (favorabil)
03-04-2019 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 66-FAVORABIL cu amendamente
08-04-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-04-2019 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 99 NU=1 AB=0) cu titlul: "Lege pentru modificarea şi completarea art.223 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011"
16-04-2019 adoptat de Camera Deputaților
24-04-2019 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
02-05-2019 trimis la promulgare
16-05-2019 promulgat prin decret nr:446/16/05/2019; devine legea nr. 104/17/05/2019

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- Evaluare primară
Go to top