Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Număr de înregistrare Senat: L544/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX482/2017
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Iordache Florin - deputat PSD
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:1032/28.11.2017
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 124/07.06.2018 publicatã în M.O. 478/11.06.2018
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
11-12-2017 adoptat de Camera Deputaților
11-12-2017 cu nr.L544 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
11-12-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b641 (adresa nr.plx482/2017/11/12/2017)
11-12-2017 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 18/12/2017)
11-12-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15/12/2017)
18-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-12-2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 272-FAVORABIL cu amendamente
18-12-2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 77 NU=39 AB=0)
21-12-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
22-12-2017 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: 51 deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal si un deputat neafiliat
15-03-2018 Președintele României cere reexaminarea legii
28-03-2018 plenul Camerei Deputaților admite obiecțiunile Președintelui României
29-03-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L544
03-04-2018 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 11/04/2018)
03-04-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 05/04/2018)
04-04-2018 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 115-FAVORABIL
10-04-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-04-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 272-FAVORABIL
10-04-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 69 NU=33 AB=0)
11-04-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
13-04-2018 -- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern (Nr.567/03.04.2018; Parlamentul va decide)
13-04-2018 trimis la promulgare
02-05-2018 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
06-06-2018 promulgat prin decret nr:444/06/06/2018; devine legea nr. 124/07/06/2018
11-06-2018 publicată în Monitorul Oficial nr: 478/11/06/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa către Camera Deputaţilor cu forma de semnat pentru promulgare după reexaminare
- forma de semnat pentru promulgare - după reexaminare
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top