Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L220/2004 Proiect de lege privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top