Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L94/2000 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de la plata impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top