Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L178/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top