Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L9/2019 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top