Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L441/2018 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top