Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L12/2018 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top