Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L115/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top