Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L383/2012 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea și prelungirea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, semnat la București la 5 iulie 2012
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top