Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L326/2012 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 44/2012 pentru modificarea art.81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top