Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L505/2011 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top