Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L714/2007 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top