Comisii Permanente
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Comisia pentru constituţionalitate
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Comisia pentru politică externă
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru afaceri europene
Comisia economică, industrii şi servicii
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală
Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic
Comisia pentru administraţie publică
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru sănătate publică
Comisia pentru cultură şi media
Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale
Comisia pentru comunicații și tehnologia informației
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi
Comisia pentru comunitățile de români din afara țării
Comisia pentru mediu
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții
Comisia pentru regulament

Comisii Speciale
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului.
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei.
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019
Comisia specială pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului privind elaborarea Codului administrativ
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materie electorală.