Această secţiune cuprinde toate documentele instituţiilor UE referitoare la o procedură specifică, precum şi informaţii despre activităţile specifice de control (scrutiny) din parlamentele UE, conţine documente ale Comisiei, precum si propuneri legislative din partea statelor membre, în engleză, franceză şi română. Aceste documente sunt actualizate periodic, permiţând astfel parlamentelor naţionale să aibă acces la ele.

 

COM – documente ale Comisiei destinate altor instituţii (propuneri legislative, comunicate, rapoarte...etc)

 

C – documente referitoare la actele oficiale care ţin de responsabilitatea Comisiei. Câteva dintre ele sunt transmise Consiliului European pentru informare.

 

CSE – documente ale Comisiei destinate Consiliului European.

 

LET – scrisoare trimisa Consiliului fără documente anexate sau cu documente fără număr.

 

SEC – diverse documente ale Comisiei care nu pot fi clasificate în categoriile de mai sus.

 

CES-CESE – rapoarte ale Comitetului Economic si Social European

 

CDR – rapoarte ale Comitetului regiunilor

 

A4, A5 – rapoarte adoptate de către Comisiile parlamentare

 

JO (JO C, JO L, PRESS, IP, BULL) – jurnalul oficial (comunicate, legislaţie, comunicate de presă ale Consiliului, comunicate de presă ale Comisiei, Buletinul UE).

 

Baza de date cu documentele Comisiei Comunităţilor Europene