ADUNAREA PARLAMENTARĂ A UNIUNII PENTRU MEDITERANA (APUpM)

 

PREZENTARE GENERALĂ

A fost înfiinţată la Napoli în data de 3 decembrie 2003, prin decizia Conferinţei Ministeriale pentru Parteneriatul Euro-Mediteranean, este cea mai recentă instituţie a Procesului de la Barcelona.

Limbile oficiale de lucru sunt engleza, franceza si araba.

Reprezintă dimensiunea parlamentară a Procesului de la Barcelona[1] Uniunea pentru Mediterana şi are un rol consultativ.

Rolul

APUpM îşi exprimă punctul de vedere asupra tuturor problemelor legate de Parteneriat, inclusiv asupra implementării convenţiilor asociaţiei şi adoptă rezoluţii şi recomandări care nu sunt obligatorii din punct de vedere legal, adresate Conferinţei Euro-Mediteraneene.

Componenţă

APUpM este formată din parlamentari numiţi de către: Parlamentele Naţionale ale Statelor Membre, Parlamentele Naţionale ale partenerilor mediteraneeni, Parlamentul European.

Structură organizatorică

Biroul APUpM este format din patru membri, dintre care doi sunt numiţi de Parlamentele Naţionale ale partenerilor mediteraneeni, unul de către Parlamentele Naţionale UE şi unul de căte Parlamentul European. Mandatul lor este de patru ani şi deţin Preşedinţia Adunării pe baza unei rotaţii anuale pentru a garanta paritatea între cele două componente. Ceilalţi trei membri sunt vice-preşedinţi.

PARTICIPAREA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI LA APEM

România a avut statut de observator din 2005. Începând cu anul 2007, ţara noastră a beneficiat de statut de mebru deplin, iar în 2008 cu ocazia sesiunii plenare, care a avut loc la Atena în perioada 27-28 martie 2008, România şi Bulgaria, ca noi state mebre UE au primit trei locuri în cadrul APEM.

 

În legislatura curentă, Senatul României nu şi-a desemnat reprezentantul. La Senat, Secretariatul tehnic este asigurat de Serviciul pentru Afaceri Europene.

(Organizaţie denumită anterior Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană - APEM)[1] Este o continuare a Procesului Barcelona, iniţiat în 1995, vizând relaţia euro-mediteraneană, iar începând din data de 13 iulie a.c., acest proces a fost dezvoltat, iar adiţional iniţiativelor de menţinere a păcii şi securităţii în zonă, vor fi finanţate proiecte de reducere a poluării Mării Mediteraneene, realizarea autostrăzilor maritime, protecţia civilă, în domeniul energiei alternative, educaţiei, dezvoltării şi afacerilor